📌 พช.คง เร่งเดินหน้าขยายผลปลูกผัก “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำต้องทำก่อน” อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
💠 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี เยี่ยมชมการขยายผลปลูกผักต่อเนื่อง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้นโยบาย หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถนนกินได้หนึ่งถนนแบ่งปันหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ หนึ่งถนนแบ่งปัน หนึ่งอำเภอหนึ่งถนนกินได้หนึ่งถนนแบ่งปัน หนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนกินได้หนึ่งถนนแบ่งปัน และขยายผลรณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ “ผู้นำต้องทำก่อน” ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง จำนวน 8 ไร่ ตำบลหนองมะนาว ให้เกิดประโยชน์ จุดที่ 1 น.ส.เพ็ญพักตร์ หมื่นรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าโซนบ้านพัก ดำเนินการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือน มีเหลือแบ่งปัน และนำไปขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม จุดที่ 2 นายประภาส หาสุนโม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ใช้พื้นที่ข้างบ้านพักเลี้ยงวัว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างยั่งยืน
จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ครัวชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง เป็นการจัดสรรพื้นที่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไว้เป็นคลังอาหาร ของหมู่บ้าน และเป็นศูนย์แบ่งปันของชุมชน
โดยมี นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน ได้นำหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกผักในครั้งนี้
📍 ณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(Visited 13 times, 1 visits today)