📌 พช.คง ร่วมประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

📣วันที่ 2 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00 น.

💠 นายนิติพัฒน์  ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และได้มอบเกียรติบัตรจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. มอบประกาศนียบัตรสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 ชนะเลิศระดับจังหวัด แก่ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  2. มอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 หมู่บ้าน
  3. มอบประกาศเกียรติคุณบัตร แก่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอคง (มีจิตศรัทธา สนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องพื้นอาคารศาลาปันสุขที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ นายวรพรรณ  คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง ได้เข้าร่วมประชุมและแจ้งแผนงานการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยได้นำผ้าตัวอย่างของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

📍ณ  หอประชุมอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#พช_คง #CNS

📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 19 times, 1 visits today)