อำเภอคง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2565

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📢 อำเภอคง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🗓️ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
💐 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลบ้านปรางค์ เข้าร่วมการประชุม
🌿 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการของผู้กู้ที่มีการชำระหนี้ล่าช้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามการชำหนี้ตามขั้นตอนต่อไป

📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#CDD #CNS
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา
#พช.คง
#กรมการพัฒนาชุมชน

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)