พช.คง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📢 พช.คง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 📢

🗓 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
👑 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 75 หมู่บ้าน/ชุมชน
💐 อำเภอคง ได้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย และมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้
1) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลเทพาลัย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564
2) บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลตาจั่น หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565
โดยพิธีประกอบไปด้วย
-กล่าวคำถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
-การเชิญเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
-การปล่อยขบวนรถเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
🔶 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระถิน เครือข่ายต้นกล้ากองทุนแม่บ้านหัวแหลม และบ้านโคกแปะ ร่วมพิธีในครั้งนี้

📌 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)