อำเภอคง เดินหน้านโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300” (มิติความเป็นอยู่) โครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน พื้นที่อำเภอคง

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 อำเภอคง เดินหน้านโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300” (มิติความเป็นอยู่)
(>)โครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน พื้นที่อำเภอคง

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

🕰 เวลา 09.09 น.

📰 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ พชอ.คงคนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครรราชสีมา ทำพิธีมอบ บ้านกาชาดตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปี 2565
ให้แก่ นางสาวศรีเวียง ห่วงยวนกลาง ณ บ้านเลขที่ 160หมู่ 15 ต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ TPMAP ปี2565 ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่แบบพุ่งเป้า

💐ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

📍ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 15 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
Cr.ภาพ พชอ.คงคนคร

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)