อ.คง มอบทุนช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนและมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

✨ อ.คง มอบทุนช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนและมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน✨

🗓 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็ก ซึ่งเป็นทุนจากกองทุนหมู่บ้านอำเภอคง จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  และมอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมด้านต่าง ๆ และมอบเกียรติบัตรส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 แก่หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
🔹 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง ร่วมกิจกรรมและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ดังกล่าว
▶️ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง รายงาน

 

(Visited 5 times, 1 visits today)