พช.คง ร่วมกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่…อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

พช.คง ร่วมกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2565 จ.นครราชสีมา
🗓 วันที่ 1 สิงหาคม 2565
🕘 เวลา 08.30 น.
▶️👉 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี และแสดงพลังความสามัคคีขององค์กรสตรีทั้ง 32 อำเภอ การรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทั้งนี้มีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย, มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น, การนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมออกร้านและจำหน่ายในงาน, การแสดงต่างๆ
▶️👉ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอโนนไทย มอบหมายให้ นางธัญรัตน์ วงษ์ชำนาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายนิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล อาสาพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคง (กพสอ.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
▶️👉 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#วันสตรีไทย
#พช.คง
#พช.นครราชสีมา

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 5 times, 1 visits today)