อำเภอคง เข้ารับเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ที่นี่…อำเภอคง…จังหวัดนครราชสีมา

📣 อำเภอคง เข้ารับเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

📅 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
🕒 เวลา 09.00 น.

💐 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุม
🔶 ก่อนวาระการประชุม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยอำเภอคง ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลชนะเลิศ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 นายมณฑล พิลาตัน ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
4. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 นางพิสมัย เพชรตะกั่ว ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
5. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
6. ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดย นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วยกลุ่มองค์สตรีอำเภอคง รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
👉 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคล้าย พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อสพ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายพัฒนาชุมชน เครือข่ายองค์กรสตรี ตำบลเมืองคง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
📌 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🎯 Change for Good 🎯
👑 “๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #พช.คง #CNS

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)