พช.คง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📢 พช.คง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 📢

🗓 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
🍂 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนในครั้งนี้

📌 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)