พช.คง ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ตำบลบ้านปรางค์

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📢 พช.คง ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ตำบลบ้านปรางค์ 📢

🗓 วันที่ 24 มิถุนายน 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
💐 นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้ นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล อาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านปรางค์ โดยมีกิจกรรมรวมพลังผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ราย

📌 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุม
#WorldSoilDay
#CNS #UNFAO
#SDGforall@kmitl
#GlobalSoilpartnership
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)