อำเภอคง เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน)

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 อำเภอคง เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน)

📅 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) ของอำเภอคง โดยมี นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่เข้ารับการคัดสรรฯ และพระครูอินทธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ รักษาการเจ้าคณะอำเภอคง ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
💫 อำเภอคง ได้ส่งกิจกรรมเข้าคัดสรรฯ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเมือคง
2) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง
3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
– ผู้นำ อช. ชาย นายมณฑล พิลาตัน ตำบลเมืองคง
– ผู้นำ อช. หญิง นางพิศมัย เพชรตะกั่ว ตำบลเมืองคง
4) ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเมืองคง

🔹ในการนี้ นายวรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย

👏🏽ขอบคุณท่านนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน/สจ./นายก ทต. /นายก อบต./กำนันผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มองค์กรทุกกลุ่ม ทีมงานผู้นำ อช. และพี่น้อง อสม.ทุกคน ร่วมเป็นกำลังใจในครั้งนี้

🏛 ณ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#GlobalSoilPartnership
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)