สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกับ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคง ขับเคลือนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ “โครงการศูนย์แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์แห่งความดี อำเภอคง”

🌿ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกับ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคง ขับเคลือนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ “โครงการศูนย์แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์แห่งความดี อำเภอคง”

📆 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

🕒 เวลา 11.00 น.

🔹นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ “ศูนย์แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์แห่งความดี อำเภอคง” โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช จากคนในชุมชน/ตำบล เพื่อนำไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยพิจารณาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่แต้ละตำบล และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืชจากชาวอำเภอคง นำโดย ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขามสมบูรณ์ ผู้นำ อช. ทั้ง 10 ตำบล และผู้มีจิตศรัทธาแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืช รวมได้กว่า 20 ชนิด

🔹ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง นำโดย นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ร่วมโครงการแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์แห่งความดี อำเภอคง และได้ส่งมอบเมล็ดพันธ์พืชให้ผู้แทนนำไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 ต่อไป

🏛 ณ ศาลาปันสุขอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)