อำเภอคง ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 ตำบลหนองมะนาว ตำบลโนนเต็ง และตำบลหนองบัว

🌿ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣อำเภอคง ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 ตำบลหนองมะนาว ตำบลโนนเต็ง และตำบลหนองบัว

📆 วันที่ 10 มิถุนายน 2565

🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง มอบหมายให้ นายพุฒ พงศ์รพีพร ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) และทีมพี่เลี้ยงตำบล เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โคราชไม่จน ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ ในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย
-ตำบลหนองมะนาว จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 12 ครัวเรือน
-ตำบลโนนเต็ง จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 5 ครัวเรือน
-ตำบลหนองบัว จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 1 ครัวเรือน
โดยมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP65 มิติรายได้ จำนวน 18 ครัวเรือน

🔹ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🏛 ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ตำบลหนองมะนาว ตำบลโนนเต็ง และตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)