อำเภอคง ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

🌿ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣อำเภอคง ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

📆 วันที่ 8 มิถุนายน 2565

🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง มอบหมายให้ นายพุฒ พงศ์รพีพร ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) และทีมพี่เลี้ยงตำบลคูขาด เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โคราชไม่จน ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ ในพื้นที่ตำบลคูขาด 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
-บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 13 ครัวเรือน
-บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 13 ครัวเรือน
-บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 4 ครัวเรือน
-บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ 7 ครัวเรือน
โดยมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP65 มิติรายได้ จำนวน 37 ครัวเรือน

🔹ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลคูขาด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🏛 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2, 17, 5, 15 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)