อำเภอคง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการพี่เลี้ยงระดับตำบล

ที่นี่…อำเภอคง…จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอคง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการพี่เลี้ยงระดับตำบล

🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565
🕦 เวลา 09:00 น.

🔹นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการพี่เลี้ยงระดับตำบล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย

🔹ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง โดย นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และร่วมนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมฯ

📌 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พช.คง
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้
#ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้1300
#โคราชไม่จน
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)