สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอคง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอคง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ

📅 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

🕘 เวลา 08.30 น.

🔹นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง มอบหมายให้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สตรีไทยใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการปลูกพืชสมุนไพร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และให้สตรีตระหนักในการดูแลสุขภาพกายของตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
(small green triangle)การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 และการดูแลรักษาเมื่อติดเชื้อ จากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง กิจกรรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรต้านภัยโควิด วิธีการใช้สมุนไพร การปลูกสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพร โดยวิทยากร ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา อำเภอคง

📌 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ChangeForGood
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDa
#พช.คง_นครราชสีมา

สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)