สพอ.คง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง ครั้งที่ 2/2565

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈
📆วันที่ 29 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 09.00 น. …🕤
🛑นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง ครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้มีคณะคณะอนุกรรมการ จำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 5 times, 1 visits today)