สพอ.คง ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈

📆วันที่ 28 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 09.00 น. …🕤
#ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทั้ง 12 คณะ
🛑นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง พร้อมเน้นย้ำใน 5 ประเด็น ดังนี้

1.การจัดตั้งธนาคาร ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งความดีตามโครงการ แบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย
2. การรับสมัครสมาชิก กพส. เพิ่มเติม
3.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
4.การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
5.การกำกับติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก กพส. ที่ค้างชำระหนี้
ทั้งนี้มีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทั้ง 12 คณะ จำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุมและแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

👉ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 14 times, 1 visits today)