สพอ.คง ร่วมรับฟังการประชุม กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ..
#พช.คง ร่วมรับฟังการประชุม กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
…………….เวลา 09.00 น. …………….
     นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference
     นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้ นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good
(Visited 4 times, 1 visits today)