#สพอ.คง จัดพิธีมอบวุฒฺิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈

📆วันที่ 10 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 15.00 น. …🕤
#สพอ.คง จัดพิธีมอบวุฒฺิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
🛑  อำเภอคง จัดพิธีมอบวุฒฺิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่1 สร้างและพัฒนาขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สุ่โคกหนองนา พัฒนาชุมชน บ้านหนองสมอ ม.14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง มอบหมายให้ นางสาวลักขณา สีหมาตร ปลัดอาวุโสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 แปลง และผู้นำชุมชน12 หมู่บ้าน เพื่อนำไปขยายผลในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป
👉ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สุ่โคกหนองนา พัฒนาชุมชน บ้านหนองสมอ ม.14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
📣 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)