สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2)

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈
📆วันที่ 7 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 08.00 น. …🕤
#สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2)
🛑นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564
👉ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำต้นแบบระดับอำเภอ บ้านหนองสมอ หมู่ที่14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 6 times, 1 visits today)