สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈
📆วันที่ 6 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 08.00 น. …🕤
#สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ​ได้พบปะกับผู้นำและผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 คน ในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564
🛑นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564
👉ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำต้นแบบระดับอำเภอ บ้านหนองสมอ หมู่ที่14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 8 times, 1 visits today)