สพอ.คง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

👉ที่นี่ .. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา .. 👈
📆วันที่ 3 ธันวาคม 2564 📆
🕤…เวลา 09.00 น. …🕤
#ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ได้จัดประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
🛑นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง ร่วมประชุมดังกล่าว รายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และรายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมและสนันสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประจำเดือนพฤษจิกายน 2564
👉ณ หอประชุมอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
(Visited 1 times, 1 visits today)