สพอ.คงร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
#ประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ
📆วันที่ 12 ตุลาคม 2564 📆
🕤…………….เวลา 08.00 น. …………….🕤
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference
นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ร่วมประชุม Morning brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงาน จังหวัดนครราชสีมา
👉ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคง
📣 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
(Visited 5 times, 1 visits today)