สพอ.คงร่วมกิจกรรมประกอบอาหารสดและแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไท

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงร่วมกิจกรรมประกอบอาหารสดและแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
📆วันที่ 8 ตุลาคม 2564 📆
🕤…………….เวลา 07.00 น. …………….🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครือข่ายสตรีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมประกอบอาหารสดและแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 🛑
👉ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
📣 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
(Visited 3 times, 1 visits today)