สพอ.คงประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📆วันที่ 8 ตุลาคม 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเเละสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 🛑
👉ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
📣 change for good
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
(Visited 2 times, 1 visits today)