สพอ.คง ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
#ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
📆วันที่ 4 ตุลาคม 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม🛑
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ (Video Conference) 🛑
👉ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪
(Visited 4 times, 1 visits today)