สพอ.คง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

📆วันที่ 30 กันยายน 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑ผู้ประกอบการร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยว
OTOPนวัตวิถี ผู้ประกอบการ คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปรางค์นคร
ม.14 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการ
ท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี รวมถึงการพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และทักษะการตลาดออนไลน์ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 🛑
👉ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 5 times, 1 visits today)