สพอ.คงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈
#ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์
📆วันที่ 29 กันยายน 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยว ในสถานการณ์โควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ google meet
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ 🛑
👉ณ ห้องพัฒนาชุมชนอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 3 times, 1 visits today)