พช.อ.คงประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈
#ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
📆วันที่ 28 กันยายน 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.30 น. …………….🕤
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 🛑
👉ณ ห้องพัฒนาชุมชนอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 1 times, 1 visits today)