สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
📆วันที่ 8 กันยายน 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑 นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ได้ต้อนรับนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวอนุธิดา หวังจุนกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จากการลงพื้นที่และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชน ติดตามแนะนำเเละส่งเสริม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 และสร้างความรู้ความเข้าใจกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ให้ตรงตามกำหนดระเบียบและเวลา 🛑
👉ณ ห้องประชุมอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 12 times, 1 visits today)