พช.อ.คง โครงการประชุมการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนอำเภอคง

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈

📆วันที่ 8 กันยายน 2564 📆
🕤…………….เวลา 09.00 น. …………….🕤
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในโครงการประชุมการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนอำเภอคง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรคง สาธารณสุขอำเภอคง และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอคง บรรยายให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายและป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุน 🛑
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ได้ดำเนินโครงการประชุมการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนอำเภอคง ซึ่งมีเครือข่ายกองทุนอำเภอคงเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 🛑

👉ณ ห้องประชุมอำเภอคง
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

#

(Visited 7 times, 1 visits today)