พช.อ.คง ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

……..8 กันยายน 2564………
❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา❤️
✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
✏️โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ2 วัน
📸สถานีข่าว สพอ.คง/รายงาน📸
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 4 times, 1 visits today)