สพอ.คง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈 ปร [...]

อ่านต่อ

สพอ.คงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈 #ป [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง

👉ที่นี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈 #ส [...]

อ่านต่อ