พช.อ.คง 1ตำบล1วัด1สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด 19

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#1ตำบล1วัด1สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด 19
📆วันที่ 31 สิงหาคม 2564 📆
🕤…………….เวลา 14.00 น. …………….🕤
🛑นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ร่วมกิจกรรมปลูกสมุนไพร ในโครงการ 1ตำบล1วัด1สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน🛑
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกสมุนไพรกว่า 10 ชนิด ในโครงการ 1ตำบล1วัด1สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน 🛑
👉ณ วัดบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 9 times, 1 visits today)