พช.อำเภอคง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง
📆วันที่ 6 สิงหาคม 2564📆
🕤เวลา 09.30 น🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อกำกับ ติดตาม การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 🛑
👉ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📸
💪 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 11 times, 1 visits today)