พช.อ.คงประชุมชี้เเจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

📍ที่นี่..อำเภอคง ..นครราชสีมา..📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอคง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ประจำปีงบประมาณ 2564 ทาง TV พช.

👉 ที่นี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 👈 [...]

อ่านต่อ