#สพอ.คงร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน ผ่านระบบ Zoom Webinar

📣ที่นี่ อำเภอคง ..นครราชสีมา.. ✨ 🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.คงร่วมต้อนรับคณะนักวิชาการจัดการความรู้โคกหนองนา จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่..อำเภอคง..นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จ [...]

อ่านต่อ