สพอ.คง ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัด [...]

อ่านต่อ

สพอ.คง ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังห [...]

อ่านต่อ

สพอ.คง ติดตามสนับสนุนการจัดทำเอกสารเเนะนำการท่องเที่ยวตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังห [...]

อ่านต่อ

สพอ.คง ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง [...]

อ่านต่อ