สพอ.คง ประชุมชี้เเจงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)

ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัด [...]

อ่านต่อ