เดือน: มีนาคม 2564

สพอ.คง ร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

  ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง [...]