สพอ.คง อบรมอาชีพ “ข้าวแต๋นน้ำแตงโม” งบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 🎯
📆วันที่ 25 มีนาคม 2564
#อบรมอาชีพ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม งบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา
🕤 เวลา 09.00 น🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพ การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และได้พบปะพูดคุยกับพี่น้อง เพื่อแนะนำแนวทางการรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่ได้รับงบอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างรายได้ของกลุ่มและชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านไทรโยง หมู่ที่ 5  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
🎗️ณ ศาลาประชาคมบ้านไทรโยง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 🎗️
🥇change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน📸📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 10 times, 1 visits today)