สพอ.คง ประชุม ระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.)

 

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 🎯
📆วันที่ 19 มีนาคม 2564

#ประชุม ระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.)

🕤 เวลา 10.00 น🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสมัครเข้าระบบมาตราฐานงานชุมชน เพื่อดำเนินตามภารกิจและเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยผ่านกลไกลคือผู้นำชุมชนด้านต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อน
🎗️ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง🎗️
🥇change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน📸📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 15 times, 1 visits today)