สพอ.คง ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 🎯
📆วันที่ 19 มีนาคม 2564

#ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564✍️

🕤 เวลา 09.30 น🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ได้ลงนามตามคำรับรองปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง และได้ถ่ายทอดตัวชี้วัด พิจารณาเห็นชอบกับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🎗️ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง🎗️

🥇change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน📸📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 10 times, 1 visits today)