สพอ.คง พิธีรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2564

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา..
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 🎯
📆วันที่ 17 มีนาคม 2564📆

#พิธีรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2564

เวลา 07.00 น
นางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธานในการประกอบพิธีรำบวงสรวงเพื่อสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 พร้อมถวายผ้าสไบเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ และนำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรต่างๆและประชาชนในอำเภอคงร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี

📌นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ร่วมประกอบพิธีรำบวงสรวงเพื่อสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

🛑 ณ หน้าลานย่าโม ที่ว่าการอำเภอคง🛑
👉change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน (กล้อง)
✌️ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good✌️

(Visited 17 times, 1 visits today)