สพอ.คง ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ที่นี่ ..นครราชสีมา..

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 มีนาคม 2564

#สพอ.คง ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

เวลา 08.00 น

นางสาวเพ็ญโฉม  สีแสด พัฒนาการอำเภอคง ร่วมประชุม Morning brief โดยมี นางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงานจังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอคง

change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 11 times, 1 visits today)