อำเภอคง ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

#อำเภอคง ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้ [...]

อ่านต่อ

สพอ.คง ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัด [...]

อ่านต่อ