สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ)

ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564

#สพอ.คง ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ)

🕙เวลา 09.00 น

📌นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 2 ทดสอบโปรแกรม (Champ)

กำหนดดำเนินการในวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

✍️ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

⏩ วันที่ 1 ของการอบรมมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

– สรุปทบทวนและชี้แจงรายละเอียด/กำหนดการที่ได้จากเวทีครั้งที่ 1

– นำเสนอภาพรวมการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) และโปรแกรม

– แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)

👉 ณ ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 22 times, 1 visits today)