สพอ.คง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯
📅 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
#ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
🕙เวลา 09.30 น
📌 นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง ครั้งที่ 2/2564
📌 นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง เพื่อพิจารณาการโครงการของกลุ่มสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน และโครงการประเภทเงินอุดหนุน
👉 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคง
🎯change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷
👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 10 times, 1 visits today)