สพอ.คง ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯
📅 วันที่ 17 ธันวาคม 2563
#ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
🕙เวลา 09.00 น
📌 นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอคง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกับผู้เข้ารับการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
✍️ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉 ณ อำเภอคง
🎯change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷
👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 8 times, 1 visits today)